پایگاه دانش واحد مهندسی بازرسی خدمات

ارائه یک مدل مفهومی جهت ارزیابی مراکز خدمات پس از فروش شرکت های تامین کننده خودرو (مطالعه موردی شرکت ایساکو)

با توجه به نقش ارزیابی عملکرد مراکز خدمات پس از فروش شرکت های تامین کننده خودرو در رفاه مصرف کنندگان و تامین امنیت جاده ها و همچنین کاهش حوادث رانندگی در کشور، تهیه یک مدل جهت ارزیابی مراکز خدمات پس از فروش امر لازم و حیاتی است.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/15 ساعت 11:22:35   


کلمات کلیدی:  ارزیابی   خدمات پس از فروش   خودرو   ایساکو  


مهندسی خدمات پایدار؛ رویکردی نوین در فرهنگ خدمت رسانی

خدمت یک اقدام یا فعالیتی است که توسط یک شخص یا سازمان به شخص یا سازمان دیگر و در حالت کلی به یک ذینفع ارائه می شود. این خدمت می تواند عمدتا تاثیر مشهود یا نامشهود بر خروجی فرآیندهای طرف مقابل داشته باشد.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/1 ساعت 10:47:22   


کلمات کلیدی:  خدمت   مهندسی خدمت  


خلاصه کتاب مدیریت زنجیره تامین پایدار

پایداری به توسعه ای گفته می شود که نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسل های بعدی در توسعه نیازهایشان، پاسخ دهد. به عنوان یک چالش در آینده، اقتصاد جهانی باید توسعه پیدا کند ...

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/1 ساعت 10:32:37   


کلمات کلیدی:  کتاب   مدیریت زنجیره تامین پایدار  


خلاصه کتاب سیستم های مدیریت کیفیت

ایزو 9001 نسخه 2015 یکی از استانداردهای سری ایزو 9000 است که در مورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تعریف شده است.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/1 ساعت 10:22:46   


کلمات کلیدی:  کتاب   ایزو   مدیریت کیفیت  


مفاهیمی که از تویوتا میتوان آموخت

ستون اصلی انجام امور در تویوتا براساس "کایزن" و "احترام به نیروی کار" است. هر دو هدف برای دستیابی به تولید ناب ضروری می باشند. یکی از موانع بزرگ رسیدن به هر دو هدف، خوشنودی زودهنگام مدیران است.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/4/15 ساعت 10:22:24   


کلمات کلیدی:  تویوتا   مدیریت  


سازمان ها از چه روشی ميتوانند جهت ارزيابی عملکرد شبکه ی خدمات پس از فروش خود استفاده كنند؟

سود حاصل از خدمات پس از فروش، بسیار بیشتر از سود فروش محصولات می باشد، به نحوی که میزان این سود می تواند سه برابر میزان گردش مالی باشد که یک محصول در یک دوره چرخه عمرخود ایجاد می کند.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/4/13 ساعت 10:20:59   


کلمات کلیدی:  ارزیابی   خدمات پس از فروش  


نقش خدمات پس از فروش و بررسی عملکرد آن در حوزه صنایع مصرفی

مدیران موسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش ها به تدریج پی برده اند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر دهند.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/4/11 ساعت 10:18:55   


کلمات کلیدی:  صنایع مصرفی   خدمات پس از فروش