ممیزی GMP

مراحل فعالیت ها

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی در سراسر دنیا و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی خدمات ارزیابی خود را ارائه نماید.
GMP به معنای داشتن یک سیستم کنترل از مراحل خرید مواد خام تا تحویل محصول نهایی به مشتریان در هر شرکت تولیدی می باشد.
براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو ، کارخانه تولیدی در کشور مبدا میتوانند براساس استانداردهای ذیل مورد ممیزی قرار گیرند:

  • محصولات غذائی و آشامیدنی: ISO 22000-HACCP-BRC-IFS و یا سایر استانداردهای گروه GFSI
  • محصولات آرایشی و بهداشتی: GMP-ISO 22716 و راهنمای EU

مزایای دریافت استاندارد GMP :

  1. ارزیابی یک سازمان مستقل از وضعیت تولید در شرکت
  2. اعلام موارد عدم انطباق مطابق با مقررات و قوانین و استانداردهای GMP
  3. ایجاد اطمینان در مشتریان و مصرف کنندگان شرکت
  4. نظارت مستمر بر شرایط تولید و رعایت مقررات و قوانین
  5. تضمین شرایط بهداشتی سازگار در فرآیند تولید
  6. کسب کیفیت بهتر محصول از طریق کنترل و ردیابی و انطباق با استانداردها
رئیس مستقیم واحد:
بابک حصارکی
تلفن تماس : 43904130