رتبه بندی شبکه خدمات پس از فروش

توضیحات
مقایسه رده بندی با سال قبل
لوگو
رده در بین شرکت ها
آخرین رتبه کیفی

بهمن دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت بهمن ديزل میباشد که در حال حاضر با 39 نمایندگی فعال در سراسر کشور به کامیونت و مینی بوس مانند NKR و NPR ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
9
1
امتیاز 74.55

ماموت دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ماموت میباشد که در حال حاضر با 17 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع مدل کامیون مانند P یا R یا G ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
1
2
امتیاز 74.36

آذهایتکس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت آذهايتکس میباشد که در حال حاضر با 14 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودرو ماز 544018 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
10
3
امتیاز 71.2

خدمات فنی رنا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت سایپا دیزل میباشد که در حال حاضر با 46 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی نظیر الوند،دانگ فنگ، بادسان ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
7
4
امتیاز 70.63

سیبا موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت سيبا موتور میباشد که در حال حاضر با 14 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودرو J6 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
8
5
امتیاز 66.19

زامیاد سنگین

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت زامياد سنگين میباشد که در حال حاضر با 16 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی نظیر یوروکارگو 170 ، اتوبوس های شهری، کامیون های Trakker ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
12
6
امتیاز 64.67

گواه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ایران خودرو دیزل میباشد که در حال حاضر با 66 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع اتوبوس SC457 و کامیون کشنده فوتون، اتوبوس O355 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
3
7
امتیاز 63.11

عقاب افشان

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت عقاب افشان میباشد که در حال حاضر با 16 نمایندگی فعال در سراسر کشور به اتوبوس اسکانیا ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
5
8
امتیاز 63.02

آریا دیزل موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت آريا ديزل موتور میباشد که در حال حاضر با 19 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی نظیر پریمیوم و کرکس و سی اند سی ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
6
9
امتیاز 60.2

کاریزان خودرو

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت كاريزان خودرو میباشد که در حال حاضر با 15 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع خودروهای کامیون، کامیونت، کامیون باری از قبیل K110، K106، K112 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
13
10
امتیاز 57.29

ارس خودرو دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ارس خودرو ديزل میباشد که در حال حاضر با 33 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع کامیون های سبک و سنگین مانند 1929D ، M5،M6،M11 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
11
11
امتیاز 56.72

پیشرو شتاب

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت پیشرو دیزل اصفهان میباشد که در حال حاضر با 5 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی مانند اتوبوس شهری دیزل ، مینی بوس پیشرو دیزل، میدل باس ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1395
2
12
امتیاز 56.21