رتبه بندی شبکه خدمات پس از فروش

توضیحات
مقایسه رده بندی با سال قبل
لوگو
رده در بین شرکت ها
آخرین رتبه کیفی

ماموت دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ماموت میباشد که در حال حاضر با 17 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع مدل کامیون مانند P یا R یا G ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
1
1
امتیاز 72.14

سیبا موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت سيبا موتور میباشد که در حال حاضر با 14 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودرو J6 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
11
2
امتیاز 66.87

گواه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ایران خودرو دیزل میباشد که در حال حاضر با 66 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع اتوبوس SC457 و کامیون کشنده فوتون، اتوبوس O355 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
6
3
امتیاز 65.24

خدمات فنی رنا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت سایپا دیزل میباشد که در حال حاضر با 46 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی نظیر الوند،دانگ فنگ، بادسان ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
7
4
امتیاز 62.61

عقاب افشان

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت عقاب افشان میباشد که در حال حاضر با 16 نمایندگی فعال در سراسر کشور به اتوبوس اسکانیا ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
3
5
امتیاز 62.22

بهمن دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت بهمن ديزل میباشد که در حال حاضر با 39 نمایندگی فعال در سراسر کشور به کامیونت و مینی بوس مانند NKR و NPR ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
2
6
امتیاز 62.03

آریا دیزل موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت آريا ديزل موتور میباشد که در حال حاضر با 19 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی نظیر پریمیوم و کرکس و سی اند سی ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
5
7
امتیاز 61.85

آذهایتکس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت آذهايتکس میباشد که در حال حاضر با 14 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودرو ماز 544018 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
9
8
امتیاز 58.67

ارس خودرو دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ارس خودرو ديزل میباشد که در حال حاضر با 33 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع کامیون های سبک و سنگین مانند 1929D ، M5،M6،M11 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
8
9
امتیاز 58.41

زامیاد سنگین

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت زامياد سنگين میباشد که در حال حاضر با 16 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی نظیر یوروکارگو 170 ، اتوبوس های شهری، کامیون های Trakker ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
4
10
امتیاز 56.21

کاریزان خودرو

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت كاريزان خودرو میباشد که در حال حاضر با 15 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع خودروهای کامیون، کامیونت، کامیون باری از قبیل K110، K106، K112 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
10
11
امتیاز 43.62

ستاره نیک آریا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت خودروسازی اسنا میباشد که در حال حاضر با 11 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی مانند دلیکا و ایستانا ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
12
12
امتیاز 55.37

پیشرو شتاب

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت پیشرو دیزل اصفهان میباشد که در حال حاضر با 5 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودروهایی مانند اتوبوس شهری دیزل ، مینی بوس پیشرو دیزل، میدل باس ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
13
13
امتیاز 53.7

ماد خودرو دیزل

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت ماد خودرو ديزل میباشد که در حال حاضر با 5 نمایندگی فعال در سراسر کشور به انواع مدل کامیون کشنده ارائه خدمت مینماید.
-
14
امتیاز 31.19

آکیا خودرو

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات عرضه شده توسط شرکت آکیا خودرو میباشد که در حال حاضر با 1 نمایندگی فعال در سراسر کشور به خودرو GC 6128 ارائه خدمت مینماید.

رده بندی 1393
15
15
امتیاز 23.08