رتبه بندی شبکه خدمات پس از فروش

توضیحات
مقایسه رده بندی با سال قبل
لوگو
رده در بین شرکت ها
آخرین رتبه کیفی

یکتاز سیکلت کویر

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برندهای هیوسانگ، کاوازاکی و KIM از کشور اتریش ، ژاپن و کره میباشد.

رده بندی 1395
1
1
امتیاز 71.1

پیشتاز موتور توس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند CDI125، PMT150و 150D4 از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
3
2
امتیاز 70.1

نیرو موتور شیراز

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند TVS از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
6
3
امتیاز 56.5

کبیر موتور کازرون

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام تجاری کبیر میباشد.

رده بندی 1395
8
4
امتیاز 56.3

متین خودرو زنجان

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام های تجاری متین و ساوین و.. میباشد.

رده بندی 1395
13
5
امتیاز 55.8

نیرو محرکه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.

رده بندی 1395
9
6
امتیاز 55.5

جهان همتا سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام های تجاری همرو، همپا، همتاز میباشد.

رده بندی 1395
7
7
امتیاز 55.2

تلاش

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.

رده بندی 1395
5
8
امتیاز 55.1

سابین خودرو

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برندهای هوندا 125 و سابین 125 از کشور ژاپن میباشد.

رده بندی 1395
4
9
امتیاز 55

صنعت موتورشکوهیه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند CDI125 میباشد.

رده بندی 1395
14
10
امتیاز 49.9

ایران دوچرخ

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند یاماها از کشور ژاپن میباشد.

رده بندی 1395
10
11
امتیاز 46.7

تکتاز موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند سوزوکی از کشور ژاپن میباشد.

رده بندی 1395
15
12
امتیاز 43.6

شاهین موتور قم

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند لیفان از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
19
13
امتیاز 43

دینو موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند Armstrongو OOH از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
21
14
امتیاز 42.6

سکان صنعت پارس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند D249 و S249 از کشور چین میباشد.
-
15
امتیاز 42

پیشروگسترفارس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند باجاج از کشور هند میباشد.

رده بندی 1395
16
16
امتیاز 41.1

بهرو سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند CDI125 از کشور هند میباشد.

رده بندی 1395
12
17
امتیاز 40.9

سرعت سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت و قطعات فلزی میباشد.

رده بندی 1395
11
18
امتیاز 40.9

اصفهان سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند تیوا و جترو از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
20
19
امتیاز 39

سپاهان سیکلت کوهپایه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.

رده بندی 1395
23
20
امتیاز 39.9

تندرشهاب قم

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.

رده بندی 1395
18
21
امتیاز 37.4

شاهین شهر سپاهان

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند Laser125 از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
17
22
امتیاز 36.9

انرژی موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند CDI، AG و CUP SP از کشور چین میباشد.

رده بندی 1395
22
23
امتیاز 30.7