رتبه بندی شبکه خدمات پس از فروش

توضیحات
مقایسه رده بندی با سال قبل
لوگو
رده در بین شرکت ها
آخرین رتبه کیفی

یکتاز سیکلت کویر

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برندهای هیوسانگ، کاوازاکی و KIM از کشور اتریش ، ژاپن و کره میباشد.
-
1
امتیاز 54.1

بهرو سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند CDI125 از کشور هند میباشد.
-
2
امتیاز 53.2

ایران دوچرخ

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند یاماها از کشور ژاپن میباشد.
-
3
امتیاز 49.8

سابین خودرو

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برندهای هوندا 125 و سابین 125 از کشور ژاپن میباشد.
-
4
امتیاز 47.8

پیشروگسترفارس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند باجاج از کشور هند میباشد.
-
5
امتیاز 46.9

سرعت سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت و قطعات فلزی میباشد.
-
6
امتیاز 46.5

اصفهان سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند تیوا و جترو از کشور چین میباشد.
-
7
امتیاز 44.4

نیرو موتور آسیا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند APACHI و TVS میباشد.
-
8
امتیاز 43.8

نیرو محرکه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.
-
9
امتیاز 43.1

نیرو موتور شیراز

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند TVS از کشور چین میباشد.
-
10
امتیاز 42.6

شاهین شهر سپاهان

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند Laser125 از کشور چین میباشد.
-
11
امتیاز 41.8

تلاش

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.
-
12
امتیاز 41.6

شاهین موتور قم

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند لیفان از کشور چین میباشد.
-
13
امتیاز 41.4

جهان همتا سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام های تجاری همرو، همپا، همتاز میباشد.
-
14
امتیاز 41.1

تندرشهاب قم

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.
-
15
امتیاز 40.2

ثامن سیکلت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام های تجاری پاکسیما، لوتوس و آرگون میباشد.
-
16
امتیاز 40.1

کبیر موتور کازرون

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام تجاری کبیر میباشد.
-
17
امتیاز 39.9

تکتاز موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند سوزوکی از کشور ژاپن میباشد.
-
18
امتیاز 39.4

متین خودرو زنجان

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت با نام های تجاری متین و ساوین و.. میباشد.
-
19
امتیاز 39.2

صنعت موتورشکوهیه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند CDI125 میباشد.
-
20
امتیاز 38.8

کیان خودرو سهند

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند کیان 125 میباشد.
-
21
امتیاز 38.6

سپاهان سیکلت کوهپایه

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع موتورسیکلت میباشد.
-
22
امتیاز 37.3

پیشتاز موتور توس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی، وارداتی از قبیل برند CDI125، PMT150و 150D4 از کشور چین میباشد.
-
23
امتیاز 37.2

دینو موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند Armstrongو OOH از کشور چین میباشد.
-
24
امتیاز 36.1

انرژی موتور

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند CDI، AG و CUP SP از کشور چین میباشد.
-
25
امتیاز 34.8

سکان صنعت پارس

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل برند D249 و S249 از کشور چین میباشد.
-
26
امتیاز 33