رتبه بندی شبکه خدمات پس از فروش

توضیحات
مقایسه رده بندی با سال قبل
لوگو
رده در بین شرکت ها
آخرین رتبه کیفی

ماموت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کفی، کانتینر بر، یخچالی و ... می باشد.
-
1
امتیاز 61.1

وزین پرشیا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر تانکر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.
-
2
امتیاز 23.3

اروم تریلر

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر تانکر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.
-
3
امتیاز 21.3

ماشین سازی یاقوت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کانتینربر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.
-
4
امتیاز 20.8

رخش تریلر

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر تانکر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.
-
5
امتیاز 19.6

ایران کاوه سایپا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کانتینربر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.
-
6
امتیاز 19.1

تولیدی صنعتی مایان فولاد

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کفی، کمپرسی، یخچالی و ... می باشد.
-
7
امتیاز 12.6