رتبه بندی شبکه خدمات پس از فروش

توضیحات
مقایسه رده بندی با سال قبل
لوگو
رده در بین شرکت ها
آخرین رتبه کیفی

ماموت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کفی، کانتینر بر، یخچالی و ... می باشد.

رده بندی 1395
1
1
امتیاز 78.8

ماشین سازی یاقوت

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کانتینربر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.

رده بندی 1395
3
2
امتیاز 49.8

وزین پرشیا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر تانکر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.

رده بندی 1395
2
3
امتیاز 49.6

ایران کاوه سایپا

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر کانتینربر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.

رده بندی 1395
5
4
امتیاز 44.3

اروم تریلر

این شرکت متولی ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تولیدی از قبیل انواع تریلر نظیر تانکر، کفی،کمپرسی و ... می باشد.

رده بندی 1395
4
5
امتیاز 38.2