فرم ارزیابی رضایت اساتید

استاد گرامی:
ضمن تشکر از حضور جنابعالی در برگزاری این دوره آموزشی، از آنجا که نظرات و پیشنهادات ارزنده شما می تواند در بهبود و بررسی نقاط قوت و ضعف دوره های در دست اجرا مفید و موثر باشد. لذا خواهشمند است با پاسخگویی به پرسشهای زیر، ما را در بالا بردن کیفیت آموزشی یاری فرمایید.