پایگاه دانش واحد مهندسی بازرسی خدمات

مقالات

مدل تتراکلاس (مدل سنجش رضایت مشتریان در خدمات پس از فروش)

در دنیای امروز سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند، چرا که مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است.  از این رو در این پژوهش بر آن شدیم که مدلی جهت سنجش رضایت مشتریان در خدمات پس از فروش را برای کمک به سازمان های معرفی کنیم.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1396/7/12 ساعت 08:43:00   


کلمات کلیدی:  خدمات پس از فروش    رضایت مشتری    مدل تتراکلاس  


خدمات پس از فروش عامل اصلی رقابت در بازارجهانی

یکی از مهمترین معیارهای حیات هرگونه بازار ، توجه به بازار خدمات پس از فروش می باشد. فرآیند خدمات پس از فروش با هدف احترام به حقوق مشتری و مشتری مداری و بهبود شاخص های کیفی میباشد.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1396/4/25 ساعت 07:40:40   


کلمات کلیدی:  خدمات پس از فروش     رقابت  


مدیریت انرژی و جلوگیری از اتلافها

کاهش هزینه ها از طریق استفاده بهتر از انرژی ، به کاهش آلودگی محیط زیست کمک می کند . در این مقاله سعی شده است تا به معرفی استانداردهای بین المللی انرژی در سازمان ها پرداخته شود.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1396/4/25 ساعت 07:31:56   


کلمات کلیدی:  مدیریت انرژی     اتلاف  


نقش خدمات پس از فروش بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان در صنعت لوازم خانگی

در گذشته و در زمان تحریم، تنها تعداد محدودی برند لوازم خانگی در کشور وجود داشتند که باعث میشد تا دامنه ی انتخاب مشتری محدود گردد ولی پس از آن با افزایش ارتباط با سایر کشورها، برندهای مختلفی وارد کشور شد که باعث افزایش سطح رضایت مشتری میشود.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1396/4/25 ساعت 07:27:35   


کلمات کلیدی:  خدمات پس از فروش     لوازم خانگی  


اصول و ضوابط سرپرستی

سرپرستان سنگ نگهدارده ی سقف سازمان هستند. سرپرستان نقطه ی پرگار مدیریت و بی شک حلقه ی ارتباطی بسیار مهم در زنجیره ی مدیریت و سازمان به شمار می آیند که با موقعیت خاص خود موجبات استحکام سازمان شده و حیات،سلامت و بقای آن را تضمین می نماید. سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلبمشارکت زیردستان برای انجام فعالیت های سازمانی است

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1396/3/23 ساعت 14:14:27   


کلمات کلیدی:  آموزش     سرپرستی  


روش های بهره برداری کامل از بازار خدمات پس از فروش

واحد خدمات پس از فروش وظیفه ارائه خدمات فنی به کلیه محصولات در حوزه گارانتی و وارانتی به نحوه مطلوب و با کیفیت مناسب به طوریکه رضایت مشتری حاصل شود را به عهده دارد. بسیاری از شرکت ها به این نکته واقفند که خدمات پس از فروش موجب وفاداری و تکرار خرید میگردد. خدمات باید در جهت تامین رضایت مشتری باشد.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1396/3/23 ساعت 13:56:11   


کلمات کلیدی:  خدمات پس از فروش     خدمات  


ارائه یک مدل مفهومی جهت ارزیابی مراکز خدمات پس از فروش شرکت های تامین کننده خودرو (مطالعه موردی شرکت ایساکو)

با توجه به نقش ارزیابی عملکرد مراکز خدمات پس از فروش شرکت های تامین کننده خودرو در رفاه مصرف کنندگان و تامین امنیت جاده ها و همچنین کاهش حوادث رانندگی در کشور، تهیه یک مدل جهت ارزیابی مراکز خدمات پس از فروش امر لازم و حیاتی است.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/15 ساعت 11:22:35   


کلمات کلیدی:  ارزیابی   خدمات پس از فروش   خودرو   ایساکو  


مهندسی خدمات پایدار؛ رویکردی نوین در فرهنگ خدمت رسانی

خدمت یک اقدام یا فعالیتی است که توسط یک شخص یا سازمان به شخص یا سازمان دیگر و در حالت کلی به یک ذینفع ارائه می شود. این خدمت می تواند عمدتا تاثیر مشهود یا نامشهود بر خروجی فرآیندهای طرف مقابل داشته باشد.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/1 ساعت 10:47:22   


کلمات کلیدی:  خدمت   مهندسی خدمت  


خلاصه کتاب مدیریت زنجیره تامین پایدار

پایداری به توسعه ای گفته می شود که نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسل های بعدی در توسعه نیازهایشان، پاسخ دهد. به عنوان یک چالش در آینده، اقتصاد جهانی باید توسعه پیدا کند ...

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/1 ساعت 10:32:37   


کلمات کلیدی:  کتاب   مدیریت زنجیره تامین پایدار  


خلاصه کتاب سیستم های مدیریت کیفیت

ایزو 9001 نسخه 2015 یکی از استانداردهای سری ایزو 9000 است که در مورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تعریف شده است.

دانلود مقاله تاریخ ارسال 1395/5/1 ساعت 10:22:46   


کلمات کلیدی:  کتاب   ایزو   مدیریت کیفیت